Column navigation

Login

Username:
Password:
 

 
Conference Organization
Organizing Committee
Min-Xin Guan (Chairperson)   Zhejiang University, Hangzhou 
Yidong Bai                   University of Texas - San Antonio, Texas
Quan Chen                 Chinese Academy of Sciences, Beijing
Myung-Shik Lee              Yonsei University, Seoul
Jiankang Liu                Xi’an Jiaotong University, Xi’an
Jianxin Lyu                Wenzhou Medical University, Wenzhou 
Shigeo Ohta                 Nippon Medical School, Tokyo
Lingjia Qian               Academy of Military Medical Science, Beijing
Zhiying Song                 Wuhan University
Yau-Huei Wei              Mackay Medical College, Taipei
Zhi-Ying Wu                 Zhejiang University, Hangzhou
Yong-gang Yao               Chinese Academy of Sciences, Kunming
Chuanzhu Yan              Shandong University, Jinan
Yong Zhang               Tianjin University of Sport, Tianjin
Scientific Committee
Zihe Rao(Chairperson)    Tsinghua University, Beijing
David C. Chan           California Institute of Technology, Pasadena
Heping(Peace) Cheng     Peking University, Beijing
Li Jin                  Fudan University, Shanghai
Hong-Kyu Lee           Eulji University, Seongnam
Qishui Lin              Chinese Academy of Sciences, Shanghai
Shusen Liu             Chinese Academy of Sciences, Beijing
Masashi Tanaka         Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Tokyo
Douglas C. Wallace      University of Pennsylvania, Philadelphia
Enduo Wang           Chinese Academy of Sciences, Shanghai
Xiaodong Wang        National Institute of Biological Sciences, Beijing
Yau-Huei Wei          Mackay Medical College, Taipei
Jianxing Xu            Chinese Academy of Sciences, Beijing
Huanming Yang        Beijing Genomics Institute (BGI), Beijing
Massimo Zeviani       MRC-Mitochondrial Biology Unit, Cambridge
Yaping Zhang          Chinese Academy of Sciences, KunmingShandong University

 

Copyright © 2015 Zhejiang University. All rights reserved. chi